Tävlingsvillkor

Tävlingen pågår från torsdagen den 24 augusti 2017 klockan 00.00 (CET) till tisdagen den 31 oktober 2017 klockan 23.59 (CET). Vi tar emot alla tips men hissen måste finnas i en bostadsrättsförening i Sverige. För att tävla måste du som lämnar in tävlingsbidraget vara bosatt i Sverige samt ha fyllt 18 år. När du laddat upp dina bilder/teckning på hissdrommar.kone.se har KONE rätten att visa bilderna/teckningen på kampanjsidan.

 

Jury
I tävlingens jury ingår Malin Brant-Lundin, Marknads- och kommunikationschef KONE Skandinavien, Jaakko Kaivonen vd KONE Skandinavien, Lennart Strandman, teknisk expert KONE AB, Fredrik Gustafsson, säkerhetsexpert KONE AB, Joel Brosjö, medgrundare och Chief Experience Officer på Soundtrack Your Brand (som skapar möjlighet att lyssna på musik i hissen) samt inredningsinfluencern Emelie Ekman som driver bloggen 34 kvadrat. Juryns beslut kan ej överklagas.

 

Urval, final och hur vinnare utses
Juryn går i början av november igenom bidragen och gör ett urval av de hissar som bedöms ha största utmaningar idag där en ny hiss skulle kunna göra en stor skillnad. KONE kontaktar sedan fem utvalda bostadsrättsföreningar som går till final. Föreningen har här möjlighet att avstå från fortsatt deltagande. Fem föreningar är sedan med i finalen och tävlar om att uppfylla sina hissdrömmar. De fem finalisterna kommer att visas upp på KONE Sveriges Facebooksida samt webbsidor.

 

Slutlig vinnare utses av juryn den 15 november 2017 baserat på behovet av modernisering och kreativitet i beskrivning av hissdrömmarna från föreningen. Vinnande förening meddelas direkt och kommer även att utannonseras på www.kone.se.

 

Vinsten

Vinsten består av en ny hiss från KONE som ersätter en befintlig hiss i en bostadsrättsförening (fullständigt hissutbyte) ELLER en modernisering av existerande hiss (modulmodernisering)*.

 

Beroende på vilken av KONEs lösningar som bedöms passande så ingår minst:

  • Nytt styrsystem
  • Ny signalisering
  • Ny korginredning alternativt helt ny hisskorg
  • Ny växellös hissmaskin
  • Nya automatdörrar
  • 5 års garanti på utbytt och installerat material från KONE samt utfört arbete
  • 2 års serviceavtal**

 

Vinnaren får sin gamla hiss utbytt mot en helt ny och modern, alternativt en omfattande modernisering av sin befintliga hiss beroende på önskemål och behov. I priset ingår rådgivning från KONE om vilken hiss som lämpar sig bäst för fastigheten, själva hissen, installation av hissen, uppkoppling 24/7 (”talande hiss”) samt service under 2 års tid**. Vinnaren får själv välja mellan de olika inredningskollektionerna 12001-12016 från KONE. Se inredningsmöjligheter här.  I priset ingår dessutom en unik installation av Spotify Business vilket möjliggör att musik kan spelas i hissen. Hissmoderniseringen kommer att genomföras under 2018.

 

KONEs experter kontaktar vinnande förening när tävlingen är avslutad för att diskutera olika möjligheter. Vinnarens resa mot den nya drömhissen kommer dokumenteras och visas i KONEs marknadsföring.

 

Eventuell vinstskatt samt extra tillval utöver standardutförande eller designkollektioner omnämnt ovan betalas av den vinnande föreningen.

 

Anställda på KONE samt deras anhöriga får inte delta i tävlingen. KONE förbehåller sig rätten att utesluta bidrag som är manipulerade eller stötande. KONE behandlar alla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Genom att delta i tävlingen ger du KONE rätt att spara dina kontaktuppgifter.

 

Lycka till i tävlingen!

.

* Endast befintliga hissar ersätts eller moderniseras. I tävlingen ingår inte installation av en hiss i ett idag hisslöst hus.

** I serviceavtalet ingår regelbunden service samt service vid fel på hissen. Även jour och larm ingår i serviceavtalet. Jourtjänst innebär beredskap och utryckning utanför ordinarie arbetstid. Larm innebär direktlinje till kundcenter via telefonanslutning som KONE tillhandahåller. Åverkan på hissen eller felanvändning faktureras extra enligt KONEs gällande prislista. Serviceavtalet är löpande och förlängs automatiskt efter 2-årsperioden enligt då gällande priser om avtalet inte sägs upp.